RB1940-Boligservice er dine egne håndværkere

Har vi overskud sender vi pengene tilbage til din afdeling...

RB1940-Boligservice er en del af Randers Boligforening af 1940. I 1953 etablerede boligforeningen sin egen håndværkerafdeling, og det er den, der idag hedder RB1940-Boligservice, og beskæftiger 32 medarbejdere. I forbindelse med etableringen af RandersBolig* i 2010 fik RB1940-Boligservice mere selvstændig status med egen administration, budget og regnskab. Er der overskud i selskabet får de afdelinger der i årets løb har brugt RB1940-Boligservice andel i overskuddet.

*Fællesadministration for boligforeningerne i Randers Kommune.

teaser1-upperteaser1-lower

Hvordan kommer jeg videre?

teaser2-upperteaser2-lower

Hent inspiration her

teaser3-upperteaser3-lower

Om RB1940-Boligservice
Webdesign by BUCHS