Om RB1940-Boligservice

En historisk baggrund

Den 10. november 1940 vedtager arbejdsmændene Kai Hansen, Hannibal Fahlberg, V. Christensen og Johan Nicolaisen at danne en boligforening med det formål at opføre boliger til børnerige familier.

Allerede den 13. december 1940 blev der afholdt stiftende generalforsamling. Således begynder historien om Randers Boligforening af 1940. De første boliger blev bygget på Energivej i Randers og bestod af 18 rækkehuse med to lejligheder i hver. Herefter fulgte flere på Energivej, Vølundsvej, Asavænget og Sjællandsgade. I dag har Randers Boligforening af 1940 boliger over hele den nordlige del af Randers by.

Randers Boligforening af 1940 har altid været i front med udviklingen:

I 1948 var de den første boligforening i provinsen, der etablerede vuggestue, børnehave og fritidshjem.

I 1949 var Randers Boligforening af 1940 den første i provinsen der etablerede boliger med køleskab og elevator.

I dag har Randers Boligforening af 1940 administrationen af ca. 55 afdelinger med ca. 2.300 lejligheder. Fem af afdelingerne er institutioner med vuggestuer, børnehaver og fritidsklubber. 
Randers Boligforening af 1940 har altid haft et mangeårigt samarbejde med de andre boligforeninger i byen. 

Det har nu resulteret i at man 1. juni 2010 går sammen med Boligorganisationerne Møllevænget & Storgaarden, Randersegnens Boligforening og Fælleskontoret om en fælles administration der har fået navnet RandersBolig. RandersBolig kommer til at stå for administration af ca. 9.000 lejligheder og bliver en af de største i provinsen. 

Denne beslutning er taget for at sikre en fortsat udvikling af Randers Boligforening af 1940.

I 1953 etablerede Randers Boligforening af 1940 deres egen håndværkerafdeling. De starter med at ansætte en medarbejder der skal stå for at servicere deres vaskerier. Efterfølgende ansættes der en tømrer til forfaldende arbejder i afdelingerne.

I 1983 skiftede Håndværkerafdelingen navn til "BoligGruppen".

Den 1. juni 2010 i forbindelse med etableringen af den ny fællesadministration "RandersBolig" bliver RB1940-Boligservice's status mere selvstændig, med egen administration, eget budget og regnskab. Det vil sige, at alle RB1940-Boligservice's administrative opgaver løses i RB1940-Boligservice.

RB1940-Boligservice beskæftiger i dag 32 medarbejdere.

Lovgivning

Ved lov nr. 87 af den 8. februar 1995, udmøntet i Bygge og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 250 af 2. april 1996, blev det fastslået at RB1940-Boligservice ikke må sælge ydelser til andre end Randers Boligforening af 1940 og dens lejere.

Det vil sige at det i bund og grund er lejerne i Randers Boligforening af 1940 der ejer RB1940-Boligservice.

RB1940-Boligservice er derfor en nul profit virksomhed. Det vil sige at der ikke er nogen aktionærer eller ejere der skal have et afkast af deres investering.

Bestyrelsen i Randers Boligforening af 1940 har derfor vedtaget størrelsen på RB1940-Boligservice's egenkapital og, hvis der er underskud i RB1940-Boligservice, tæres der på egenkapitalen. Er der overskud går 50 % af overskuddet tilbage til de afdelinger der har brugt RB1940-Boligservice og 50 % til egenkapitalen. Når egenkapitalen har nået den fastsatte størrelse går hele overskuddet tilbage til de afdelinger der har brugt RB1940-Boligservice.

Det vil sige at pengene bliver i Randers Boligforening af 1940

Ledelse

RB1940-Boligservice ledes i dagligdagen af en driftschef og med teamledere i de enkelte fagområder. Driftschefen referer til direktøren i RandersBolig.

Organisationsbestyrelsen i Rander Boligforening af 1940 er ligeledes bestyrelse i RB1940-Boligservice og det er organisationsbestyrelsen der beslutter og vedtager visioner og målsætning for RB1940-Boligservice.

Det er direktøren i RandersBolig og driftschefen i RB1940-Boligservice der fører dem ud i livet.

Arbejdsområder

RB1940-Boligservice udfører i dag alle arbejdsopgaver i Randers Boligforening af 1940s afdelinger som råderetsarbejder, vedligeholdelsesarbejder og store som små renoveringsopgaver i hovedentreprise inden for vvs, blik, ventilation, el, vaskerier, smede, kloak, tømrer, snedker, glarmester, murer, maler, gulv, rengørings arbejder og grønne områder.

Visioner og målsætning

  1. Formålet med RB1940-Boligservice er at kunne levere god service overfor beboere og afdelinger i Randers Boligforening. RB1940-Boligservice skal være med til at sikre en høj faglighed og være serviceorienterede.
  2. Det er en væsentlig del af RB1940-Boligservice's fundament, at beboerne får en hurtig og fagligt kompetent udførelse af de efterspurgte arbejder. Der opstilles derfor en række tidsmæssige servicemål.
  3. I Randers Boligforenings boliger og afdelinger benyttes kvalitetsprodukter. Der udføres kvalitetsarbejde, både af RB1940-Boligservice og Randers Boligforenings eksterne håndværkere og rådgivere. RB1940-Boligservice skal være medvirkende til at sikre, at dette er gennemgående i arbejder, der udføres i Randers Boligforening.
  4. RB1940-Boligservice skal fungere som samarbejdspartner og sparringspartner for Randers Boligforening i forhold til arbejder der sendes i udbud. Dette skal ske for, at Randers Boligforening får udnyttet de kompetencer som de har i den samlede organisation. På denne måde kan Randers Boligforening bedre sikre sig, at de får den kvalitet på varen og det udførte arbejde, som beskrevet i udbudsmaterialet.
  5. RB1940-Boligservice kan fungere som intern bygherrerådgiver, med deres kendskab til bygningerne, i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmateriale for bygge- og renoveringsopgaver i Randers Boligforening. RB1940-Boligservice kan fungere som Randers Boligforenings kvalitetssikring på bygge- og renoveringsopgaver. Dette skal betragtes som en kvalitetssikring af både arbejdet og af det tilsyn der har opgaven i den pågældende kontrakt og det pågældende udbudsmateriale. Konstaterer medarbejdere i RB1940-Boligservice fejl og mangler, såvel i forhold til kvalitetssikring som i forhold til det daglige arbejde, meddeles dette til afdelingens inspektør. Det er afdelingens inspektør, der har ansvaret for, at en eventuelt rådgiver på opgaven får rettet de fejl og mangler, der er påvist af RB1940-Boligservice. Dette samarbejde mellem RandersBoligs Team Drift og RB1940-Boligservice's medarbejdere skal være med til at sikre kvaliteten af det arbejde Randers Boligforening får udført.
  6. RB1940-Boligservice er den primære leverandør til udførelse af spjældopgaver. RB1940-Boligservice udfører således hovedparten af denne opgavetype, og eksterne håndværkere benyttes til sikring af konkurrence på området. Hvis RB1940-Boligservice ikke kan overkomme mængden af opgaver inden for de aftalte tidsrammer skal det meddeles RandersBoligs Team Drift, der herefter sender dem til eksterne håndværkere.
  7. Da RB1940-Boligservice ejes af Randers Boligforening af 1940 skal RB1940-Boligservice have mulighed for at afgive tilbud på alle arbejder der sendes i udbud.
  8. RB1940-Boligservice skal arbejde på at have en god og sund økonomi, men samtidig levere ydelser og materialer til konkurrencedygtige priser.

teaser1-upperteaser1-lower

Hvordan kommer jeg videre?

teaser2-upperteaser2-lower

Hent inspiration her

teaser3-upperteaser3-lower

Om RB1940-Boligservice
Webdesign by BUCHS