Om råderet

Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres almene bolig, mulighed for det.

Om det er små justeringer eller store ændringer, der skal til for at gøre boligen ideel for lejeren, er op til den enkelte.

Råderetten giver nu lejeren i en almen bolig:

 • Større frihed til at bestemme over egen bolig
 • Flere muligheder for at præge boligen efter egne ønsker og behov

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Arbejder inde i boligen

Ret til forbedringer

Pr. 1. juli 2005 har lejeren fået ret til at udføre enhver form for forbedring inde i boligen og få økonomisk godtgørelse, når han/hun flytter.

Forbedringer inde i boligen gælder indretninger i både køkken, bad, entré og værelser.

Eksempler på forbedringsarbejder kan være at vælge et andet og bedre materiale end det oprindelige, at indsætte skabe, opsætte fliser, eller det kan være omfattende arbejder som at indsætte et helt nyt køkken eller bad (se flere eksempler her under). Der skal være tale om forbedringer, som er kendetegnet ved, at de forøger boligens værdi.

Eksempler på forbedringer som kan udføres under råderetten

Listen er ikke udtømmende men kan bruges som inspiration. Husk at forbedringer forøger boligens brugsværdi.

Energi- og ressourcebesparende arbejder

 • Forsatsvinduer
 • Termostatventiler
 • Indvendig efterisolering
 • Vandbesparende blandingsbatterier
 • Vandbesparende toilet

Tekniske installationer

 • Stikkontakter
 • Afbrydere
 • Lysdæmpere
 • Lampeudtag
 • Telefonstik
 • Bredbåndstilslutning (ADSL)
 • Ventilationsanlæg

Køkken

 • Bordplade
 • Skabe/inventar
 • Vandafvisende vægbeklædning
 • Køkkenvask
 • Afløb

Bad

 • Fliser
 • Vandafvisende vægbeklædning
 • Toilet
 • Håndvask
 • Bruser
 • Badekar

Øvrige rum

 • Radiator
 • Vindueskarme
 • Loftbeklædning (brædder/gips)
 • Gulvbelægning
 • Brændeovn
 • Garderobeskabe
 • Udnytte repos til nyt rum

Uden for boligen

 • Altanlukning
 • Altanafskærmning
 • Terrasseoverdækning
 • Fliser i haven
 • Markise
 • Udestue
 • Drivhus
 • Hegn om egen have
 • Carport
 • Cykelskur

Forbedringsarbejder forøger det lejedes værdi og giver ret til godtgørelse ved fraflytning. Der kan ikke kræves reetablering ved fraflytning.

Eksempler på forandringer som kan udføres under råderetten

Hvis der er tale om forandringer, giver ikke ret til godtgørelse.

Inde i boligen

 • Skillevægge (fjerne, flytte, opsætte)
 • Blænde dør
 • Åbne til dør
 • Tapet på malet væg
 • Maling på væg i stedet for tapet
 • Anden vægbeklædning
 • Anden gulvbelægning
 • Anden overfladebehandling af trægulve (lak, lud, olie)

Uden for boligen

 • Male anden farve på altan
 • Andre fliser i haven
 • Andre planter i haven

Forandringsarbejder forbedrer ikke det lejedes værdi og giver ikke ret til godtgørelse ved fraflytning.

Forandringsarbejder kan være permanente eller arbejder, der kan kræves reetableret ved fraflytning.

Det er boligorganisationen, der vurderer, om arbejdet kun har interesse for den enkelte lejer og dermed kan kræves reetableret.

Hvis der forlanges reetablering, skal lejeren betale et depositum som sikkerhed for udgiften til reetablering.

Forbedrings- og forandringsarbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige, og de må ikke fratage boligen dens karakter af almen bolig eller eventuelle karakter af handicapegnet bolig.

Læs mere om råderetten, installationsretten og forandringer, på BL's hjemmeside.

 

 

teaser1-upperteaser1-lower

Hvordan kommer jeg videre?

teaser2-upperteaser2-lower

Hent inspiration her

teaser3-upperteaser3-lower

Om RB1940-Boligservice
Webdesign by BUCHS